Badania w czasie porodu

Category: Poród 28 0

Monitorowanie płodu

W wielu szpitalach serce dziecka jest monitorowane podczas porodu dla wczesnego rozpoznania jakichkolwiek zaburzeń jego pracy. Istnieją dwie możliwości monitorowania płodu podczas porodu: monitorowanie zewnętrzne i monitorowanie wewnętrzne.
Monitorowanie zewnętrzne płodu jest możliwe jeszcze przed pęknięciem pęcherza płodowego i odejściem wód płodowych. Pasek z urządzeniem nadającym sygnał dźwiękowy jest umocowany na powierzchni brzucha rodzącej i rejestruje bicie serca płodu.
Monitorowanie wewnętrzne płodu pozwala bardziej dokładnie kontrolować stan dziecka. Elektroda zostaje umiejscowiona na głowie dziecka i rejestruje czynność jego serca.

Pobranie krwi płodu

Na podstawie wyników badania próbki krwi dziecka ocenia się reakcję dziecka na stres porodowy. Krew pobiera się, gdy pęcherz płodowy pęknie, a szyjka macicy jest rozwarta na co najmniej 2 cm. Nacięcie skóry na główce dziecka jest robione za po¬mocą małego instrumentu chirurgicznego. Kroplę krwi pobiera się do probówki i mierzy pH (kwasowość) krwi.
Wartość pH określa, czy u dziecka występują powikłania podczas porodu. Wyniki badania krwi ułatwiają podjęcie decyzji przez lekarzy, czy i kiedy należy wykonać cesarskie cięcie.

Related Articles