Cesarskie cięcie Kiedy? Wskazania oraz powikłania

Category: Poród 15 0

Cesarskie cięcie oznacza poród płodu i łożyska przez naciętą ścianę jamy brzusznej i macicy. Pęcherz płodowy i łożysko zostają również nacięte, a samo dziecko zostaje wyjęte z macicy przez chirurga. Następnie macica zostaje zamknięta przez nałożenie szwów chirurgicznych, które same się wchłaniają (nie ma potrzeby ich usuwania). Powłoki brzuszne są zespolone także za pomocą szwów chirurgicznych.

Dlaczego wykonuje się cesarskie cięcie?

Istnieje wiele wskazań do wykonywania cesarskiego cięcia, jednak najważniejszym jest urodzenie zdrowego dziecka. Do najczęstszych przyczyn należą:
• Poprzedni poród za pomocą cesarskiego cięcia
• Uniknięcie pęknięcia macicy
• Wielkość dziecka (nie mieści się w kanale rodnym)
• Zespół stresu porodowego u dziecka
• Uciśnięcie pępowiny
• Dziecko w pozycji pośladkowej
• Odklejenie łożyska
• Łożysko przodujące
• Ciąża mnoga (w pewnych przypadkach)

Poród naturalny po cesarskim cięciu

W przeszłości uważano, że jeżeli kobieta za pierwszym razem rodziła przez cesar¬skie cięcie, wszystkie późniejsze porody zakończą się tak samo. Obecnie uważa się, że kobiety po cesarskim cięciu mogą urodzić następne dziecko siłami natury, czyli przez pochwę.
Przed podjęciem decyzji o następnym porodzie siłami natury powinny zostać rozważone liczne czynniki. Przy decyzji ważną rolę odgrywa sposób wykonania cesarskiego cięcia. Jeżeli cięcie mięśni macicy (nie cięcie powłok brzusznych) zostało wy¬konane wysoko, poród przez pochwę nie jest możliwy w następnych ciążach. Jeżeli kobieta jest mała, a jej dziecko duże, może mieć problemy z urodzeniem go przez pochwę. Ciąża mnoga i pewne stany chorobowe, jak cukrzyca lub nadciśnienie tętnicze, również mogą być powodem następnego cesarskiego cięcia.
Wielu ginekologów i położników uważa, że kobieta po przebytych dwóch cięciach cesarskich nadal może być kandydatką do następnego porodu siłami natury, jeżeli nie wystąpią inne powikłania. Porozmawiaj na ten temat z lekarzem.
Szansę na poród siłami natury po cesarskim cięciu mają kobiety, które:
• Cesarskie cięcie miały wykonane z powodu, który w następnej ciąży nie występuje.
• Nie mają poważnych problemów ze zdrowiem.
• Miały nisko wykonane cięcie mięśni macicy w poprzednim cesarskim cięciu.
• Noszą dziecko o normalnych wymiarach.
• Urodzą dziecko, które znajduje się w normalnym położeniu, główką na dół.
Jeżeli chcesz spróbować rodzić siłami natury po poprzednim cesarskim cięciu, najważniejszą sprawą jest porozmawianie o tym z lekarzem odpowiednio wcześnie, żeby nie zaskoczyć go tą decyzją i umożliwić zaplanowanie pewnych procedur medycznych.
Przedstaw lekarzowi taśmę wideo z poprzedniego porodu, jeżeli masz nagraną. Przedyskutuj zalety i wady takiego porodu i zapytaj lekarza o jego opinię oraz twoje szanse na udany poród przez pochwę. Lekarz oceni twoje możliwości. Włącz swojego partnera do dyskusji i podjęcia decyzji o drugim porodzie.

Related Articles