Ciąża w późnym wieku, czyli ciąża po 30 roku życia

Category: Jestem w ciąży - Przebieg Choroby .. 240 0

Coraz częściej ludzie decydują się na zakładanie rodzin w wieku dojrzałym i do lekarzy zgłaszają się pierworódki, które przekroczyły 30. rok życia.
Kobiety nurtuje wtedy problem, w jaki sposób ciąża wpłynie na ich aktywność życiową oraz to, jak ich wiek wpłynie na ciążę. Obawy te w większości przypadków kształtują postawy prokreacyjne kobiet starszych. Jeśli przekroczyłaś 30. rok życia, w nieznaczny sposób może to zwiększyć ryzyko występowania powikłań przebiegu ciąży (patrz 15 tydzień ciąży). Więcej informacji o ciąży u matek starszych znajdziesz w mojej książce pod tytułem Ciąża po trzydziestce, w której szczegółowo przedstawiłem sytuację kobiet pragnących zostać matkami w nieco późniejszym wieku
.

Zespół Downa

Dzięki badaniom naukowym wiemy obecnie, że starsze kobiety częściej niż młodsze rodzą dzieci z zespołem Downa. Istnieje jednak kilka sposobów wcześniejszego wykrywania tej choroby u płodu*.

Ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa wzrasta wraz z wiekiem matki i wynosi dla kobiet w wieku:
• 25 lat – 1 na 1300 porodów
• 30 lat – 1 na 965 porodów
• 35 lat – 1 na 365 porodów
• 40 lat – 1 na 109 porodów
• 45 lat – 1 na 32 porody
• 49 lat – 1 na 12 porodów.
Na statystykę tę można spojrzeć także z innego, bardziej optymistycznego punktu widzenia. Patrząc na to pozytywnie widzimy, że szansa na urodzenie zdrowego, nie obarczonego zespołem Downa dziecka dla kobiet w wieku 45 lat wynosi 97%; a gdyby matka miała 49 lat, nadal w 92% ma szansę urodzić dziecko bez zespołu Downa.

Wiek ojca także ma znaczenie

W badaniach naukowych udowodniono, że wiek ojca również może przyczynić się do powstawania wad płodu. Aberracje chromosomowe powodujące wady wrodzone płodów występują znacznie częściej u dzieci starszych matek i ojców, którzy ukończyli 40. rok życia. Jeśli ojciec skończył 55 lat, to ryzyko wystąpienia u jego dziecka zespołu Downa jest dwa razy większe niż u młodszych ojców. Niektórzy naukowcy wręcz zalecają, żeby mężczyźni po 40. roku życia nie mieli już dzieci. Niemniej wszystkie te wiadomości stale są przedmiotem dyskusji*.
Kłopoty zdrowotne starszych kobiet

Starsze kobiety po zajściu w ciążę mogą niekiedy odczuwać dolegliwości, jakie nie przydarzają się młodszym matkom. Znacznym tego uproszczeniem jest choćby potwierdzona obserwacja, że np. 40-letnie kobiety znacz¬nie trudniej zachodzą w ciążę niż 20-letnie. Głównym powodem kłopotów starszych matek są choroby przewlekłe, których występowanie i szansa na ich ujawnienie rosną wraz z wiekiem. Jednym z częściej występujących u kobiet w ciąży po 35. roku życia schorzeń jest nadciśnienie tętnicze. Z wiekiem zwiększa się też ryzyko wystąpienia rzucawki porodowej, czyli tzw. zatrucia ciążowego.
Wtedy częściej ujawnia się też u kobiet cukrzyca i rośnie ryzyko powikłań w jej przebiegu. W przeszłości to właśnie cukrzyca i nadciśnienie tętnicze były największymi zagrożeniami dla ciężarnej i jej dziecka. Wraz z postępem wiedzy medycznej umiemy już skutecznie zwalczać te groźne dla ciąży stany patologiczne.

Ogólny stan zdrowia

Najważniejszym problemem, przed jakim staje kobieta w starszym wie¬ku, która pragnie mieć dziecko, jest jej ogólny stan zdrowia. Czy jesteś przygotowana do zapłodnienia i czy będziesz w stanie donosić ciążę? Jeśli osiągnęłaś słuszny wiek, przez odpowiednie postępowanie i utrzymywanie organizmu w dobrej kondycji oraz zdrowiu, możesz maksymalnie zwiększyć szansę posiadania zdrowego dziecka.
Większość lekarzy zaleca kobietom po 35. roku życia wykonanie pod¬stawowego mammogramu. Badanie to należy wykonać przed zajściem w ciążę. W okresie bezpośrednio poprzedzającym zapłodnienie bardzo ważne jest wprowadzenie odpowiedniej diety oraz utrzymywanie ciała w wyjątkowo dobrej kondycji zdrowotnej.

Related Articles