Czym jest konflikt serologiczny – jest się, czego bać ?

Category: Jestem w ciąży - Przebieg Choroby .. 156 0

Większość ludzi ma czynnik Rh(+), jednak około 15% (mniej więcej 1 na 6) posiada czynnik Rh(-). Krwinki z dodatnim Rh mają antygen, które pobudza produkcję przeciwciał, zwalczających obce komórki krwi. We krwi z Rh(i takiego antygenu nie ma. W okresie ciąży mogą wyniknąć problemy, jeśli masz Rh(i.
W wypadku Rh(i u matki, gdy jej dziecko ma tę samą grupę krwi (A, B, AB lub 0), ale czynnik Rh(+), niektóre krwinki „uciekają” z płodu do krwiobiegu żywicielki podczas ciąży i zwłaszcza w czasie porodu, co prowokuje organizm matki do wytwarzania przeciwciał, mogących niszczyć „obce” krwinki, czyli krwinki dziecka.

Rzadko wyrządza to widoczną szkodę matce lub jej dziecku. Problem nasila się w trakcie drugiej ciąży oraz kolejnych, jeśli płód ma ponownie czynnik Rh(+), a matka, rzecz jasna, nadal Rh(-).

Oto bowiem w takiej sytuacji po pierwszej ciąży w organizmie kobiety pozostają przeciwciała do zwalczania krwinek z Rh(+). Mogą one dostać się do krwiobiegu płodu i tam niszczyć ciałka krwi. Skutkiem tego bywa urodzenie martwego płodu albo wydanie na świat dziecka z poważną niedokrwistością, wadami serca, silną żółtaczką, spastycznością bądź niedorozwojem umysłowym.

Kobieta z ujemnym czynnikiem krwi, u której rozwinęły się przeciwciała w konsekwencji poprzedniej ciąży, potrzebuje więc specjalnego nadzoru medycznego w celu zapewnienia, by przeciwciała w jej krwi nie niszczyły krwinek rozwijającego się płodu.

Będącym w ciąży kobietom z Rh(), poddawanym jakiemukolwiek z zabiegów inwazyjnych, np. biopsji kosmówki, nakłuciu owodni czy pępowiny, należy bezwzględnie podawać równocześnie zastrzyki anty-D gamma-globu-lina. Wspomniane iniekcje wykonywane są tuż po badaniu, aby zapobiec problemom, spo-
wodowanym przez przedostanie się krwinek płodu do organizmu matki, a także po urodzeniu przez nią dzieci – w celu likwidacji przeciwciał.

Jeżeli mimo wszystko u kobiety powstaną przeciwciała i zostaną zidentyfikowane podczas ciąży, w grę wchodzi przetoczenie krwi (transfuzja) dziecku, znajdującemu się wciąż w łonie matki.

Related Articles