Indukowanie porodu oraz czas trwania porodu

Category: Poród 17 0

Lekarz może podjąć decyzję o indukowaniu, czyli wywołaniu porodu, jeżeli są do tego wskazania medyczne. Istnieje wiele powodów do indukowania porodu. Indukowanie porodu jest decyzją, która musi być dokładnie rozważona przez lekarza.
Czasami kobieta sama prosi lekarza o wywołanie porodu, ponieważ jest już bardzo zmęczona ciążą. Decyzja należy do lekarza.

Czas trwania porodu jest bardzo indywidualny. Różni się w każdej ciąży i zależy od tego, ile dzieci już rodziłaś’.
W pierwszej ciąży (u pierworódki) pierwszy i drugi okres porodu mogą trwać 14- 15 godzin lub nawet dłużej. Kobieta mająca już jedno lub dwoje dzieci (wieloródka) będzie miała prawdopodobnie krótszy poród, ale nie jest to reguła.

Czy lekarz może stwierdzić, kiedy zacznę rodzić?

Nikt nie wie, kiedy rozpocznie się poród.

Related Articles