Narodziny dziecka – Pozycje kobiety rodzącej – Sposoby porodu

Category: Poród 174 0


Przy porodzie naturalnym, przez pochwę, przejście dziecka i łożyska przez kanał rodny (nie licząc okresu rozwarcia szyjki macicy) może trwać od paru minut do godziny. Cesarskie cięcie zwykle trwa 30-60 minut. Najdłużej trwającą częścią cesarskiego cięcia nie jest samo wyjęcie dziecka – chirurg wyjmuje dziecko szybko. Najwięcej czasu zabiera zszywanie poszczególnych warstw macicy i powłok brzusznych.

Pozycje kobiety rodzącej

Najczęstszą pozycją, w jakiej kobiety rodzą, jest pozycja leżąca na plecach z rozstawionymi nogami i stopami w strzemiączkach. Można także rodzić bez wkładania stóp w strzemiączka, w pozycji leżącej na boku lub w pozycji kucznej, jeżeli wcześniej ustalisz to z lekarzem i do tego się przygotujesz.

Zabieg kleszczowy

Czasami lekarz decyduje się zastosować kleszcze położnicze w celu szybkiego za¬kończenia porodu w zależności od wielkości dziecka i sytuacji porodowej. Zawsze uwzględnia się wielkość dziecka, budowę miednicy rodzącej, to, czy kobieta ma siłę dalej przeć i czy dziecko wymaga natychmiastowego zakończenia porodu.
Kleszcze składają się z dwóch skrzyżowanych ramion i kształtem dostosowane są do kanału rodnego. Lekarz chwyta kleszczami główkę dziecka i wyciąga dziecko na zewnątrz. Obecnie kleszcze mają mniejsze zastosowanie niż w latach poprzednich, natomiast częściej używa się próżniociągu położniczego lub wykonuje cesarskie cięcie.

Próżniociąg położniczy

Próżniociąg to plastikowa przyssawka przykładana do główki dziecka. Kiedy przesz w czasie porodu, lekarz może włączyć próżniociąg i w ten sposób ułatwić poród.

Related Articles