Obserwacja skurczów macicy podczas porodu

Category: Poród 129 0

Liczenie skurczów macicy w sposób właściwy jest ułatwieniem obserwacji postępu porodu. Przy obserwacji skurczów należy zwrócić uwagę na dwa czynniki:
• Jak długo trwa skurcz?
• Jak często występuje skurcz?
Informacje powyższe są pomocne dla lekarza i pielęgniarki, ponieważ mogą ułatwić podjęcie decyzji, czy musisz już jechać do szpitala.
Zapytaj lekarza, czy dobrze liczysz skurcze macicy, ponieważ istnieją co najmniej dwie metody obserwacji skurczów:
• Odmierzanie czasu od początku rozpoczęcia jednego skurczu do początku następnego skurczu. Jest to najczęściej stosowana metoda.
• Odmierzanie czasu od skończenia jednego skurczu do początku następnego.

Related Articles