Poród przedwczesny

Category: Poród 11 0

Poród przedwczesny oznacza rozpoczęcie akcji porodowej na co najmniej 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem. Około 10% dzieci rodzi się o co najmniej 4 tygodnie wcześniej. Poród taki może być niebezpieczny dla dziecka, ponieważ płuca oraz inne narządy i układy noworodka są niedojrzałe i nie podejmują samodzielnych funkcji życiowych.

W większości przypadków przyczyna porodu przedwczesnego nie jest znana. Do przyczyn znanych należą:
• Macica o nieprawidłowym kształcie
• Macica bardzo powiększona (jak w przypadku ciąży mnogiej)
• Wielowodzie (nadmierna ilość płynu owodniowego)
• Nieprawidłowe łożysko
• Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego
• Niewydolność szyjki macicy (słaba szyjka, która ulega szybkiemu rozwarciu)
• Wady płodu
• Śmierć płodu
• Antykoncepcyjna wkładka wewnątrzmaciczna nieusunięta z macicy
• Choroba ciężarnej, jak nadciśnienie tętnicze krwi lub niektóre infekcje
• Nieprawidłowo wyznaczony termin porodu, co oznacza, że dziecko wcale nie jest wcześniakiem

Jeżeli akcja porodowa zaczyna się zbyt wcześnie, bardzo ważne jest, żeby jak najdłużej nie dopuścić do wystąpienia skurczów porodowych. Zgłoś się jak najszybciej do lekarza i wykonuj dokładnie jego zalecenia. Większość lekarzy nakazuje bezwzględnie wypoczynek w pozycji leżącej i przyjmowanie dużej ilości płynów. Wypoczynek w pozycji leżącej to leżenie na boku i wykonywanie jak najmniej ruchów. Możesz leżeć raz na jednym boku, raz na drugim, ale najkorzystniejsze jest leżenie na lewym boku.
Należy pozostawać w pozycji leżącej z prostej przyczyny: to jest skuteczne. Pozostawanie w łóżku oznacza całkowite zaprzestanie aktywności fizycznej i zmniejsza ryzyko rychłego urodzenia dziecka. Zanim weszły w użycie leki, leżenie w łóżku było podstawową metodą zapobiegania porodowi przedwczesnemu.

Related Articles