Prawidłowy poród naturalny oraz przebieg porodu

Category: Poród 53 0

Prawidłowy poród naturalny rozpoczyna się rozwieraniem i skróceniem szyjki macicy. Zmiany w szyjce macicy rozpoczynają się w chwili wystąpienia skurczów macicy, które prowadzą do wydalenia na zewnątrz jej zawartości (dziecko i łożysko). Skurcze macicy są bolesne.
Poród przebiega w sposób indywidualny u każdej kobiety; dlatego nie potrafimy przewidzieć, jaki będzie jego przebieg u ciebie, zanim się on rozpocznie. W każdej kolejnej ciąży odczuwanie bólu i rozwieranie szyjki macicy jest inne.

Istnieją różnice między porodem rzeczywistym a porodem rzekomym, czyli fałszywym alarmem – objawami, które mogą cię wprowadzić w błąd. Tabelka na sąsiedniej stronie ułatwi rozpoznawanie różnic między nimi.
Okresy porodu

Poród można podzielić na trzy okresy – każdy z nich wyraźnie różni się od pozostałych i służy do konkretnego celu. Czasami wyróżnia się jeszcze okres czwarty – już

Przebieg prawidłowego porodu

Poród można podzielić na trzy okresy – każdy z nich wyraźnie różni się od pozostałych i służy do konkretnego celu. Czasami wyróżnia się jeszcze okres czwarty – już po narodzinach dziecka. Tabelka na stronach 201-204 przedstawia poszczególne okresy porodu.

Okres 1. Okres 1 jest najdłuższy i składa się z trzech faz: wczesnej, aktywnej i przejściowej. Zazwyczaj trwa 6-8 godzin, ale może być dłuższy u kobiet rodzących po raz pierwszy.

W fazie wczesnej rozpoczyna się akcja porodowa i następuje powolne rozwieranie szyjki macicy. W fazie aktywnej szyjka macicy stopniowo się rozszerza. Faza przejściowa kończy się pełnym rozwarciem szyjki macicy. Skurcze macicy ułatwiają rozwieranie się i zgładzanie (czyli ścieńczenie) szyjki. Umożliwiają również wypchnięcie dziecka na zewnątrz macicy przez kanał rodny.

W fazie przejściowej częstość i nasilenie skurczów macicy wzrastają, co oznacza, że nadchodzi okres 2 porodu.

Okres 2. W okresie 2 porodu szyjka macicy osiągnęła pełne rozwarcie i zaczynasz odczuwać inny rodzaj skurczów, nazywanych parciem na dziecko. Skurcze stają się znacznie silniejsze, dłuższe i częstsze. Gdy nie hamujesz parcia, skurcze pomagają w urodzeniu się dziecka. Okres ten może trwać nawet 2 godziny lub dłużej. Metody przeciwbólowe, na przykład znieczulenie zewnątrzoponowe, mogą wydłużyć ten okres, ponieważ odczuwanie przez ciebie parcia się zmniejszy. Pod koniec okresu 2 twoje dziecko się urodzi.

Okres 3
. Okres ten zwykle nie trwa długo. Podczas okresu 3 macica kurczy się i wypiera na zewnątrz łożysko (popłód). Czasami podaje się kobiecie oksytocynę dla ułatwienia kurczenia się macicy.

Niektórzy lekarze wyróżniają okres 4 porodu – tak nazywają okres, w którym łożysko zostanie wydalone, ale macica nadal się kurczy. Skurcze macicy są bardzo ważne, ponieważ hamują krwawienie po urodzeniu dziecka.

Related Articles