Symulator porodu, czyli jak przebiega poród

Category: Poród 51 0

Jak wygląda prawidłowy przebieg porodu ?

 Okres 1 – faza wczesna

Co się dzieje • Szyjka macicy rozwiera się i zgładza (staje sięcieńsza) z powodu skurczów macicy.

• Szyjka macicy rozwiera się na 2 cm.

• Ta faza może trwać 1-10 godzin.

Czego doświadcza  rodząca podczas wczesnej fazy porodu

• Pęcherz płodowy może pęknąć, wody płodowe  mogą gwałtownie chlusnąć lub powoli sączyć się z pochwy.

• Wydzielina o zabarwieniu czerwonym może pojawić się w pochwie.

• Słabe skurcze zaczynają się z przerwami co 15-30 minut i trwają około 1 minuty: skurcze stają się coraz częstsze i silniejsze.

Co mogą zrobić rodząca i/lub partner podczas wczesnej fazy porodu ?

• Rodząca nie powinna pić ani jeść w chwili rozpoczęcia akcji porodowej.• Rodząca powinna pozostać w domu, jeżeli jest to termin porodu

• Można stosować techniki relaksacyjne i oddechowe poznane w szkole rodzenia.

• Jeżeli pęcherz płodowy pękł i jeżeli poród zaczyna się przed wyznaczonym terminem, jeżeli odczuwasz silne bóle i jeżeli ból jest ciągły lub zaczynasz krwawić, natychmiast skontaktuj się z lekarzem!

Okres 1 – faza aktywna

Co się dzieje podczas fazy aktywnej porodu ?

• Szyjka macicy rozwiera się na 2-10 cm.

• Szyjka macicy staje się coraz cieńsza.

• Ta faza może trwać od 20 minut do 2 godzin.

Czego doświadcza rodząca podczas aktywnej fazy porodu

• Skurcze stają się silniejsze.

• Skurcze występują coraz częściej.

• Skurcze występują co 3 minuty i trwają od około 45 sekund do 1 minuty.

Co mogą zrobić rodząca i/lub partner podczas aktywnej fazy porodu

• Nadal stosujcie techniki relaksacyjne i oddechowe.

• Może być zastosowane znieczulenie zewnątrzoponowe.

Okres 1 – faza przejściowa

Co się dzieje podczas fazy przejściowej

• Okres 1 zaczyna przechodzić w okres 2.

• Szyjka macicy jest rozwarta na 10 cm.

• Szyjka macicy staje się coraz cieńsza.

• Ta faza może trwać od paru minut do 2 godzin.

• Skurcze występują co 2-3 minut i trwają około 1 minuty.

Czego doświadcza rodząca

• Rodząca może odczuwać silne parcie; nie może jeszcze przeć, dopóki szyjka macicy nie będzie całkowicie rozwarta.

• Rodząca może zostać przeniesiona do sali porodowej.

Okres 2

• Szyjka macicy jest całkowicie rozwarta.

• Dziecko przesuwa się do kanału rodnego.

• Gdy rodząca prze, dziecko się rodzi.

• Lekarz lub pielęgniarka wkłada cienką sondę do nosa i jamy ustnej dziecka i odcina pępowinę.

• Ten okres trwa od kilku minut do kilku godzin (parcie może trwać długo).

Czego doświadcza rodząca

• Skurcze występują co 2-5 minut i trwają 60-90 sekund.

• Przy znieczuleniu zewnątrzoponowym rodząca może mieć trudności z parciem.

• Może być wykonane nacięcie krocza w celu ochrony tkanek krocza przed rozerwaniem.

Co mogą zrobić rodząca i/lub partner

• Rodząca prze przy każdym skurczu, gdy szyjka macicy jest całkowicie rozwarta.

• Rodząca może otrzymać środki przeciwbólowe lub znieczulające miejscowo.

• Rodząca stosuje się do zaleceń pielęgniarki położnej lub lekarza podczas przesuwania się dziecka przez kanał rodny; pielęgniarka lub lekarz mówią rodzącej, kiedy ma przeć.

• Gdy rodząca prze, może jednocześnie obserwować rodzące się dziecko, jeżeli będzie miała odpowiednio ustawione lustro.

Okres 3
• Łożysko zostaje urodzone.

• Lekarz bada łożysko i upewnia się, czy zostało wydalone w całości.

• Ten okres może trwać od kilku minut do 1 godziny.

• Skurcze mogą być bardzo częste, ale mają rodząca mniejsze natężenie i sprawiają mniej bólu.

• Lekarz zakłada szwy chirurgiczne w miejscu nacięcia krocza.

Co mogą zrobić rodząca i/lub partner

• Możecie wreszcie zobaczyć wasze dziecko i wziąć je na ręce.

• Powinnaś jeszcze raz przeć, aby zostało wydalone łożysko z macicy.

• Możesz przytulić dziecko, gdy lekarz będzie zakładać szwy chirurgiczne.

• Pielęgniarka będzie uciskać lub masować macicę przez powłoki brzuszne dla ułatwienia skurczów macicy i zatrzymania krwawienia
z pochwy.

Related Articles